Podkladové bázy - Typ pleti - Mdlý tón a rozjasnenie pleti